Zagor, horor priča

„Plašio sam se, ali sam se istovremeno i zabavljao, jer mislim, a nisam jedini, da su strah i zabava na bioskopskom platnu, kao i na ispisanoj hartiji, neodvojivo vezani i ne idu jedno bez drugog.”           Serđo Boneli Pre Martija Misterije, mnogo pre Dilana Doga, bio je – Zagor! U vreme kad su na ovim prostorim...

Nastavi sa čitanjem

slika-za-kaver-1

S one strane strave

Mladom čitaocu koji se prvi put susreće sa Martijem Misterijom, ili to čini tek odnedavno, zahvaljujući Veselom četvrtku, teško je dočarati koliko je krupan korak bila prva pojava ovog stripa pre pune tri decenije, u zemlji koja se zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Bilo je to divlje, varvarsko doba, bez internet...

Nastavi sa čitanjem